Tarih

2020- 2021  Güncel SORULAR ve Cevaplar

/50

Tarih

Tarih Soru Cevap

Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu hangisidir?

Tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk Devleti hangisidir?

Türk boylarını ilk kez tek çatı altında toplayarak Türk siyasi birliğini sağlayan devlet hangisidir?

Orta Asya’da Türk boylarını tek çatı altında birleştiren devletler hangileridir?

Attila’nın ‘’Etzel’’ adıyla geçtiği destan hangisidir?

Kavimler Göçü’nün başlamasında etkili olan Türk lider kimdir?

Tarihte akrabalık yoluyla kurulan ilk antlaşma hangi iki devlet arasında yapılmıştır?

Tarihsel süreçte Hunlar ile Çinliler arasındaki savaşların temel nedeni nedir?

İslamiyet’i benimseyen ilk Türk boyu hangisidir?

İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?

Bilge Kül Kağan hangi Türk devletinin kurucusudur?

Türk tarihinde ilk kez hangi devlette ‘’ Han’’ unvanı yerine ‘’Çar’’ unvanı kullanılmıştır?

Göktürklerin milliyetçi bir yapıya sahip olduğunun göstergeleri nelerdir?

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kağanların oğullarına ne isim verilmekteydi?

İlk Türk devletlerinde, devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise verilen isimler nelerdir?

İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde hükümdar unvanları nelerdir?

‘’Pan Hazaria’’ neyi ifade etmektedir?

En kalabalık Türk topluluğu hangisidir?

Eski Türklerde tigin eğitmenine ne ad verilirdi?

Eski Türklerde hanedan üyesi valiye ne ad verilirdi?

Tudun ( Todun) ne anlama gelmektedir?

Eski Türk devletlerinde yazışmalardan sorumlu olan kişiye ne ad verilmekteydi?

Eski Türk devletlerinde hükümet üyesine ne ad verilirdi?

Türklerde madeni paralara ne ad verilir?

Uygunlarda kağıt paraya ne ad verilmiştir?

Türk toplum yapısını hiyerarşik sırası nasıldır?

Türklerde düşmanı gözetleyen keşif ve öncü birliklerine ne ad verilir?

Türklerde komutanlara verilen unvanlar nelerdir?

Eski Türklerde hukuki uygulamaların devletin kontrolünde olması neyi önlemiştir?

Hristiyanlığa inanan Türk toplulukları hangileridir?

Üzerine hükümdar mührü vurulmuş olan ve para yerine de kullanılan ipek bez parçalarına ne ad verilir?

Uygurlarda ödeme aracı olarak kullanılan materyallere ne ad verilmiştir?

Türk toplulukları içinden ilk kez geniş çaplı tarım faaliyetleri ile uğraşan ve ilk kez yerleşik yaşama geçen hangisidir?

Büyük Selçuklularda ilk para kim tarafından bastırılmıştır?

Türk tarihinde ‘’Sultan’’ unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?

Büyük Selçuklular ile Gazneliler arasında hangi savaşlar yaşanmıştır?

Mısır’da hangi Türk devletleri kurulmuştur?

Türklerin kullandığı alfabeler hangileridir?

Büyük Selçuklulara ait önemli mimari eserler hangileridir?

Saltanat usulünün olmadığı Türk devleti hangisidir?

İslamiyet’i kabul eden ilk Avrupa Türk Devleti hangisidir?

Timur İmparatorluğu Dönemi’nde gelişen Türk şivesine ne ad verilir?

Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devleti hangisidir?

Anadolu Selçuklularında şehirleşmede etkili unsurlar hangileridir?

Anadolu’da Türkçeyi ilk defa resmi dil ilan eden beylik hangisidir?

Anadolu Selçuklu Devleti’ne hangi şehirler başkentlik yapmıştır?

Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş hangisidir?

Anadolu Selçuklular ile Harzemşahlar arasında yapılan ve Harzemşahların yıkılışlarında etkili olan savaş hangisidir?

Mevlana Celaleddin Rumi’nin önemli eserleri nelerdir?

Anadolu’nun ilk medresesi hangisidir?

× Whatsapp Canlı Destek