Coğrafya

2020- 2021  Güncel SORULAR ve Cevaplar

/49

Coğrafya

Coğrafya Soru Cevap

Türkiye’yi çevreleyen denizlerde tuzluluk oranının güneyden kuzeye doğru azalmasının nedenleri nelerdir?

Türkiye’de en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?

Dünyanın her yerinde gece-gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihler hangileridir?

Türkiye’nin en son faaliyet gösteren volkanı hangisidir?

Türkiye’nin deprem riski en az olan yerleri nereleridir?

Türkiye’nin ortalama yükseltisi en fazla olan ili hangisidir?

Yer şekillerinin elverişli olmadığı halde ulaşım koşullarından dolayı gelişmiş limanlar hangileridir?

Ülkemizde kırılma, kıvrılma ve yükselmeye neden olan levhalar hangileridir?

Ülkemizde IV. Jeolojik Zaman’da epirojenik faaliyetlerin yaşandığına en büyük kanıt nedir?

Türkiye’de sürekli gündüz ve gecenin yaşanmaması hangi özelliğin sonucudur?

Ülkemizde batıdan doğuya gidildikçe nelerde artış görülür?

Türkiye’nin, aynı anda farklı iklim özellikleri yaşamasının nedeni hangisidir?

Türkiye’de derinlik volkanizması ile oluşmuş iç püskürük yer şekli örneği olan dağ hangisidir?

Türkiye akarsularının aşındırma faaliyetlerinin fazla olmasındaki temel etken nedir?

Ülkemizde deprem riskinin çok olmasının ve fay hatlarının geniş yer tutmasının temel nedeni nedir?

Türkiye’nin platolar yönünden zengin olmasının nedeni nedir?

Türkiye’nin genç bir ülke olduğunun kanıtı nelerdir?

Türkiye’nin kıyı ovalarında hangi toprak türü daha yaygın olarak görülür?

Ege Bölgesinde kırılma sonucu oluşan graben alanları hangileridir?

Debisi en yüksek akarsu hangisidir?

Türkiye’de ria kıyı tipi nerelerde görülür?

Türkiye akarsularının ağız kısımlarında haliç oluşmamasının nedeni nedir?

Heyelan olayları en fazla hangi mevsimde görülür?

Türkiye için önemli bir risk olan ve doğanın gizli tehlikesi olarak nitelendirilen doğal afet hangisidir?

Karstik topoğrafyada yüzeyin su tutmamasının nedenleri nelerdir?

Türkiye’de endemik bitkilerin en çok olduğu yer neresidir?

Hidroelektrik enerjisi elde edilen göller hangileridir?

Kaynağını dışarıdan alıp Türkiye’de denize dökülen akarsular hangileridir?

Yangın riski en az olan orman kuşağı hangisidir?

Kışın kuzeybatıdan esip kar yağışı ve soğuk hava getiren yerel rüzgarın adı nedir?

Türkiye’de etkili olan basınç merkezleri hangileridir?

Türkiye’de sıcaklığı etkileyen faktörler nelerdir?

Türkiye’de tatlı su rezervinin en fazla olduğu doğal göl hangisidir?

Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu ( Terkos) gölleri nasıl oluşmuştur?

Ege Bölgesi’nde Akdeniz ikliminin iç kesimlere kadar sokulabilmesi bölgenin hangi özelliğinin sonucudur?

Akdeniz ikliminin Akdeniz Bölgesi’nde iç kesimlere kadar girememesinin nedeni nedir?

Yaz mevsiminde Güneydoğu Anadolu’nun aynı enlemdeki Akdeniz’den sıcak olmasının nedeni nedir?

Ülkemizde kış mevsiminde en fazla hangi yağış oluşum şekli görülür?

Ülkemizde güneşli gün sayısının en fazla ve şiddetli buharlaşmanın en dazla olduğu bölge hangisidir?

Taşınmış topraklar bulundukları arazinin genel iklim özelliklerini neden yansıtmazlar?

Erzurum’da ‘’kar yiyen rüzgâr’’ olarak adlandırılan rüzgar hangisidir?

Türkiye’de delta ovalarında hangi toprak tipi görülür?

Toprak oluşumunda etkili olan kayaçların ayrışma türleri hangileridir?

Erzurum – Kars Platosu’ ndaki yaz yağışları hangi yağış türüne girer?

Efes ve Milet’in önceleri liman kentleri konumundayken bugün kıyıdan 10 km kadar içeride kalmalarının nedeni nedir?

Türkiye’de iç kesimlerde hangi yörede rüzgar biriktirmesiyle oluşan kumullar bulunmaktadır?

Türkiye’de çığ en fazla nerelerde görülür?

Dünyada en geniş yayılma alanı Türkiye’de olan ağaç türü hangisidir?

Türkiye’de görülen toprak tipleri içinde humus oranı en fazla olanı hangisidir?

× Whatsapp Canlı Destek